In the Workshop of Stanisław Żelichowski

Jerzy Lewczyński, 1972

In the Workshop of Stanisław Żelichowski