Małgorzata Rolke

Tadeusz Rolke, 1969

Małgorzata Rolke